Påskpysseldags

Standard

På skärtorsdag kommer alla klasser på vår skola att påskpyssla. Klasserna kommer att pyssla faddervis, dvs. år 1+ år 4, år 2 + år 5 och år 3 + år 6. Vi kommer att erbjuda eleverna olika stationer där de kan göra olika aktiviteter och på två av stationerna kommer vi att göra saker som man kan hänga på påskriset. Jag har fått inspiration av Pinterest och mina prototyper ser ut så här:IMG_8122

Advertisements

Veckans mattekluring

Standard

Varje vecka får mina elever en mattekluring i läxa. Instruktionen som jag lägger ut ser ut så här: “Från och med v.10 kommer jag att lägga ut ett matteproblem i veckan. Läxan är tänkt som problemträning och kommer att gås igenom nästkommande vecka. Problemen kommer att tas från olika böcker och läromedel. Veckans problem kommer från en mattebok som är skriven av Mensa och heter “Utmana och träna din hjärna- matematiska problem”. Se läxan som ett tillfälle att klura på matematiska problem tillsammans och inte som något som ni absolut måste lösa korrekt. Problemet kommer att gås igenom nästa måndag under mattelektionen.”

Idag gick vi igenom första läxan och reaktionerna från elever och en hel del föräldrar har bara varit positiva. Jag la även ut andra läxan idag och 10 av 25 elever har redan hunnit lösa den idag. Så kul!

De första tre läxorna kommer att vara från samma bok och är följande:

Tema på engelska

Standard

Idag har vi börjat jobba med ett engelskt TV-serie som heter “Max´s movie” som finns på UR. Max´s movie Där hittar man även arbetsuppgifter som hör till varje avsnitt som går att skriva ut och jobba med. Jag har även gjort ett häfte med ett händelseblad för varje avsnitt där eleverna ska skriva en kort sammanfattning om avsnitten och rita en passande bilder. images

Läxa om volym

Standard

Vi jobbar just nu med volym och vikt i matematik och nästa veckas läxa blir en bakläxa där recept ska dubblas eller halveras. Eleverna ska få välja mellan två olika recept, ett recept som kräver ugn och ett inte. Recepten kommer att läggas ut på Google Classroom och eleverna kommer att behöva ta en bild på sitt bakresultat och lägga ut det där. De som vill får naturligtvis ta med till skolan och bjuda. Här kommer recepten. 

Kolasnitt ca 25 st                                        Chokladbollar 

 

 

 

 

Chokladboll

 

 

Vänskapstema

Standard

Första skoldagen efter jullovet började med ett vänskapstema. Jag hittade inspirationen på www.lektion.se  

Klassen delades i grupper och varje grupp fick enas om tre ord som betyder vänskap för dem. De fick även reflektera kring talesättet “Kännetecknet på verklig vänskap är att den alltid vill rymma fler” och skriva sin tolkning på dokumentet. Lämpliga bilder fick också infogas. Alla grupper skapade ett dokument på Google Drive som de delade med mig så att jag kunde skriva ut allas collage. Till sist fick varje grupp gå fram och redovisa sina ord och tolkningar. En mycket uppskattad övning som tar 1 timme att genomföra. Här kommer instruktionen till övningen.vänskapstema

Gallery Walk

Standard

När vi jobbade med area-begreppet använde jag mig av “Gallery Walk” som är ett sätt att jobba med problemlösning.

  1. Jag delade in klassen i grupper om 3-4 elever.
  2. Varje grupp fick ett A3-papper, färgpennor, färgat papper, lim, m.m. och ett matematisk problem. dagens problem
  3. Grupperna fick 20 min. på sig att diskutera, lösa problemet och presentera det på det A3-pappret de fick.
  4. När alla grupper hade löst problemet placerades papperna runt i klassrummet och post-it lappar placeras bredvid, en för varje grupp.
  5. Alla grupper fick 2 min. på sig att gå runt, titta på varandras lösningar och ge feedback på en post-it lapp i formen av “two stars and a wish”.
  6. När alla hade gått runt allas, hade alla A3-papper 7 st. post-it lappar med olika kommentarer på.
  7. Efter det fick grupperna 10 min. på sig att läsa feedbacken och förbättra sina problemlösningar.
  8. Till sist fick alla grupper gå fram och presentera sin lösning och allas papper sattes upp i klassrummet.
  9. Det tog ca 80 min att genomföra uppgiften men var ett mycket uppskattat sätt att jobba med problemlösning. Rekommenderas varmt arbetssättet! IMG_7847

Pepparkakshus

Standard

Min klass tävlar i en pepparkakshustävling som pågår just nu på Arkitektmuseet i Stockholm. Temat för i år var gränslöst och efter en lång process kom klassen på att tiden är gränslöst. Detta gestaltades i form av en byggnad med 24 klockor på ( det går 24 elever i klassen) med utgångstiden kl.12.00 mitt på dagen i Stockholm. Så här blev resultatet! Ni som läser min blogg får gärna gå in på Hus nr.30 och rösta på vårt hus för vi vill gärna vinna publikens pris. pepparkakshus